Podmínkou zápisu do 5. ročníku je získání nejméně 227 kreditů. 
Zapsání předmětů 5. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 5. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity k zápisu   prerekvizity ke zkoušce  
E0110026 Interna spec. oborů     Radiologie - Z          
      Neurologie - Z    
      Dermatovenerologie - Z  
      Interna - Z    
        Chirurgie - Z          
E0110025 Infekční lékařství   Neurologie - Z   Neurologie - Z, ZK      
      Dermatovenerologie - Z Dermatovenerologie - Z, Zk  
      Interna - Z   Interna - Z  
        Chirurgie - Z   Chirurgie - Z    
E0110020 Epidemiologie   Mikrobiologie - Z   Mikrobiologie - Z, Zk    
                     
E0110029 Pediatrie   Farmakologie - Z        
      Radiologie - Z    
        Chirurgická propedeutika - Z        
E0110036 Oftalmologie   Neurologie - Z   Neurologie - Z, ZK    
                     
E0110431 Anesteziologie   Farmakologie - Z   Farmakologie - Z, ZK    
      Chirurgická propedeutika - Z Chirurgická propedeutika - Z, ZK  
           
E0110019 Veřejné zdravotnictví   Všechny předměty předchozího        
      ročníku    
E0110126 Klinická biochemie   Farmakologie - Z   Farmakologie - Z, ZK    
                     
E0110057 Klinická onkologie   Radiologie - Z          
      Farmakologie - Z    
      Chirurgická propedeutika - Z  
                     
E0110023 Interna     Farmakologie - Z          
E0110024 Radiologie - Z    
        Praxe - Z            
E0110030 Neonatologie   Farmakologie - Z          
  Radiologie - Z    
        Chirurgická propedeutika - Z        
E0110120 Ortopedie a traumatologie Farmakologie - Z   Farmakologie - Z, ZK    
  Radiologie - Z Radiologie - Z, ZK  
  Chirurgická propedeutika - Z Chirurgická propedeutika - Z, ZK  
  Interna - Z Interna - Z  
  Neurologie - Z Neurologie - Z, ZK  
        Chirurgie - Z   Chirurgie - Z    
E0110032 Psychiatrie   Farmakologie - Z   Farmakologie - Z, ZK    
  Neurologie - Z Neurologie - Z, ZK  
  Dermatovenerologie - Z Dermatovenerologie - Z, ZK  
        Soudní lékařství - Z   Soudní lékařství - Z, ZK  
E0110037 ORL     Chirurgická propedeutika - Z Chirurgická propedeutika - Z, ZK