Podmínkou zápisu do 5. ročníku je získání nejméně 229 kreditů. 
Zapsání předmětů 5. ročníku je podmíněno splněním prerekvizit. 
Přihláška na zkoušku z předmětů 5. ročníku je také podmíněna
splněním prerekvizit. 
kód název předmětu   prerekvizity pro zápis prerekvizity ke zkoušce
E0210034 Anesteziologie Farmakologie - Z Farmakologie - Z, ZK
      Chirurgie I. - Z Chirurgie I. - Z
      Neurologie - Z Neurologie - Z, ZK
           
E0210474 Dětské zubní lékařství Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
           
E0210221 Chirurgie II.   Farmakologie - Z Farmakologie - Z, ZK
      Neurologie - Z Neurologie - Z, ZK
      Infekce a epidemiologie - Z Infekce a epidemiologie - Z, ZK
       
E0210471 Klinické zubní lékařství IV.   Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
           
E0210477 Konzervační zubní lékařství II.   Konzervační zubní lékařství I. - Z, ZK Konzervační zubní lékařství I. - Z, ZK
    Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
           
E0210475 Orální a maxilof.chirurgie II. Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
      Orální a maxil.chirurgie I. - Z, ZK Orální a maxil.chirurgie I. - Z, ZK
           
E0209460 ORL   Infekce a epidemiologie - Z Infekce a epidemiologie - Z, ZK
        Farmakologie - Z Farmakologie - Z, ZK
E0210476 Ortodoncie   Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
           
E0210472 Parodontologie II. Orální biologie - Z, ZK Orální biologie - Z, ZK
           
E0210473 Protetické zubní lékařství Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
        Protetika - Z, ZK Protetika - Z, ZK
E0209471 Forenzní zubní lékařství Patologie II. - Z Patologie II. - Z, ZK
  Klinické zubní lékařství III. - Z Klinické zubní lékařství III. - Z
        Dentální rtg - Z Dentální rtg - Z, ZK