Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Studijní informace:   Přípravný kurz pro uchazeče pro akademický rok 2010/2011
Datum publikování: 16.10.2009 Sekce: Obecné informace

Přípravný kurz pro studium všeobecného lékařství a zubního lékařství
pro akademický rok 2010/2011
Pokyny pro uchazeče:

 

přípravný kurz se koná ve velké posluchárně v Procháskově ústavu, Karlovarská 48, Plzeň

cena kurzu je 4 000,-Kč

poplatek můžete zaplatit složenkou na účet Komerční banka Plzeň – město

                                               61633311/0100        var.symbol 255

Poplatek můžete také zaplatit v pokladně děkanátu nejpozději v den před zahájením kurzu.

Přípravný kurz je možné absolvovat i po internetu, cena kurzu je stejná, bližší informace na http://ovavt.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=2. Uchazeč má možnost navštěvovat kurz i používat internetový kurz,

cena obou kurzů je 5.000,- Kč.


rozvrh výuky

 

soboty                             13.2., 27.2.

                                      9,30 – 13,00hod. a 14,00 – 16,30hod.

                                      CHEMIE

 

                                      13.3., 27.3.

                                      9,30 – 13,00hod. a 14,00 – 16,30hod.

                                      BIOLOGIE

 

                                      10.4., 24.4.

                                      9,30 – 13,00hod. a 14,00 – 16,30hod.   

                                      FYZIKA

 

Tématický plán – chemie

 

chemické názvosloví

chemické výpočty (kalkulačky s sebou)

přehled obecné a anorganické chemie

přehled organické chemie a biochemie

 

Účastníci kurzu si přinesou kalkulačku (pro výpočtové úlohy).

 

Tématický plán – biologie

 

úvod do biologie

význam a třídění biologických věd, obecná biologie, náplň a vztah k medicíně…

struktura živých soustav

chemické složení živých soustav, struktura nebuněčných forem živých soustav, struktura buňky, živočišné tkáně a orgány vybraných skupin živočichů vč. člověka

funkce a individuální vývoj živých soustav

metabolismus, biosyntéza nukleových kyselin a bílkovin, životní funkce virů, životní funkce buněk prokaryotického a eukaryotického typu, životní funkce a individuální vývoj živočichů vč. člověka

dědičnost a proměnlivost

cytologické základy dědičnosti, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, genetické zákonitosti v populacích, dědičnost kvantitativních znaků, mutační změny genotypu, dědičnost u virů a bakterií, dědičnost u člověka

somatologie (se zaměřením na člověka)

funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém

 

 

Tématický plán – fyzika

 

Jednotky a veličiny, SI soustava

Radioaktivita, ionizující záření

Mechanika tuhých těles

Mechanika kapalin a plynů

Optika

Akustika

Elektřina

Elektřina a magnetismus

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.