Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Studijní informace:   Obory doktorského studijního programu
Datum publikování: 3.1.2005   Sekce: Obecné informace

Obory doktorského studijního programu akreditované na LF UK v Plzni:
 
     starý název                                                       nový název
 
1.   Anatomie, histologie a embryologie                   Anatomie, histologie a embryologie        
2.   Biochemie a patobiochemie                               Biochemie a patobiochemie            
3.   Dermatovenerologie                                          Dermatovenerologie
4.   Fyziologie a patologická fyziologie                     Fyziologie a patologická fyziologie
5.   Gynekologie a porodnictví                                 Gynekologie a porodnictví
6.   Hygiena, preventivní lékařství  a epidemiologie   Hygiena, preventivní lékařství  a epidemiologie
7.   Chirurgické obory                                             Chirurgie
8.   Farmakologie                                                    Lékařská farmakologie  
9.   Lékařská mikrobiologie                                     Lékařská mikrobiologie        
10.  Neurologie, psychiatrie                                     Neurologie, psychiatrie
11.  Otorinolaryngologie                                          Otorinolaryngologie
12.  Patologická anatomie                                        Patologie
13.  Dětské lékařství                                                Pediatrie
14.  Zobrazovací metody                                         Radiologie
15.  Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví            Sociální lékařství
16.  Stomatologie                                                    Stomatologie  
17.  Vnitřní lékařství                                                Vnitřní nemoci

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.